Αναρτήσεις από: Μιχαλάκος Αλέξανδρος

Η item στην LogiMat 2018 – Πάγκοι εργασίας

Άριστη διαμόρφωση και οργάνωση πάγκων εργασίας με το Σύστημα Toolpanel   Μεγαλύτερη αποδοτικότητα στον πάγκο εργασίας – η item Industrietechnik GmbH παρουσιάζει στη LogiMAT 2018 τον τρόπο που αυτή επιτυγχάνεται. Εστιάζουμε κυρίως στο νέο Σύστημα Toolpanel, μία ευρεία δομή που περιλαμβάνει το Groove Plate Profile, ένα Προφίλ σε μορφή Πλάκας με Λούκια, και μία γκάμα […]

Διαδικτυακός Σχεδιασμός

Περισσότερη απόδοση στην μηχανολογική διαδικασία. Aυτή είναι η βάση πάνω στην οποία η item έχει επεκτήνει με τα χρόνια το εύρος των προϊόντων της συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών υπηρεσιών. Συστήαματα γραμμικών οδηγών Η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών εφαρμογών από απλά εργαλεία επιλογής των προϊότων μας, σε τρισδιάστατη μορφή ώστε να […]